Vật lý trị liệu

Ánh sáng trị liệu

Điều trị bằng LASER công xuất thấp - p2

2. Các tác dụng của LASER đối với cơ thể sống.2.1. Hiệu ứng kích thích sinh học.   Thường xảy ra với LASER công suất thấp cỡ mW, tác động lên các đặc tính sống như: quá trình sinh tổng hợp protein, [...]
 

Điều trị bằng LASER công xuất thấp P1

1. Đại cương. 1.1. Nguyên lý tạo ra LASER.- LASER là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation nghĩa là sự khuyếch đại ánh sáng bằng phát xạ cưỡng bức.- Nguyên [...]
 

Điều trị bằng tử ngoại - p2

3. Liều sinh học của tử ngoại.3.1. Khái niệm.   - Vì mức độ cảm ứng với bức xạ tử ngoại của từng người khác nhau, do đó trước khi tiến hành điều trị cần xác định liều sinh học để chỉ định liều điều [...]
 

Điều trị bằng tử ngoại P1

1. Khái niệm về tử ngoại. 1.1. Khái niệm.     Tử ngoại là những bức xạ ánh sáng thuộc phổ không nhìn thấy và có bước sóng nhỏ hơn vùng đỏ của bức xạ nhìn thấy, tức là trong khoảng 380-10nm.Bức xạ [...]